vrijdag 15 april 2016

Tentoonstelling Suomi; The mind is nothing — space is everything

Tentoonstelling Suomi in Oostende

De derde editie van Krakk Transmissions.
Suomi / The mind is nothing — space is everything

Krakk Transmissions is een initiatief van de vzw Krakk om samen met gelijkgestemde kunstenaars een mobiel platform te creëren waar dialoog, experiment en presentatie centraal staan.

Ruimte als fysieke realiteit en als mentale extensie, hoe beiden elkaar beïnvloeden en transformeren, ligt aan de basis van de derde editie van deze reeks tentoonstellingen.

Gastkunstenaars:

Tiemke gauderis
Matthieu Lobelle
Jacky Tavernier
J&B, Jadot & Barbier

Krakk:

An Deceuninck
Joke Neyrinck
Hans Defer
Jan Duytschaever

Opening vrijdag 29.04 — 18.00u - 22.00u

zaterdag 30.04 — 14.00u - 18.00u
zondag 01.05 — 14.00u - 18.00u


zaterdag 20 februari 2016

Tentoonstelling Jook & Jan Duytschaever


Tentoonstelling Trivium Stadhuis Damme

TRIVIUM
STADHUIS
DAMME

TRIVIUM
Groep van drie der zeven vrije kunsten

Tentoonstelling: Jan Duytschaever - Guy Lamyns – Johan Six
Van zaterdag 26 maart 2016 tot en met zondag 10 april 2016.
Zaterdagen, zondagen en paasmaandag van 11.00 uur tot 18.00 uur.
Alle andere weekdagen van 13.30 uur tot 18.00 uur.

JAN DUYTSCHAEVER
Beeldhouwer
Roeselare, 29 april 1955
Het werk van Jan ontstaat in een zone waar natuur en technologie elkaar ontmoeten, in het spanningsveld tussen het organische en het technische, lichaam en geest, intellect en intuïtie.
Verschillende werken zijn uitgevoerd in gietklei. Gietklei wordt in handen van Jan een beeldhouwmateriaal in plaats van boetseerwerk. Na het afgieten wordt het werk nog bewerkt, geschuurd en gepolijst of een deel ervan wordt nog opgebouwd zodat elk werk een individueel karakter krijgt.

GUY LAMYNS
Linosneden
Knokke, 10 februari 1951
Volgt vanaf 2010 een 6-jarige opleiding aan de Kunstacademie te Eeklo olv. Piet Pollet.

Bij de linosneden van Guy zijn rechtlijnigheid, evenwijdigheid en strakheid troef.
Guy neemt een consequente houding aan in zijn lijnenspel, deze zijn tegelijk onoverwinnelijk en uiterst kwetsbaar – juist omwille van die rechtlijnigheid. Hij toont de strakheid en onbeweeglijkheid van zijn trekken – in sneden van zwart en wit – in een evenwijdigheid van lijnen en parallellen in één vlak. Deze vlakken zijn onderling en overal even ver van elkaar gelegen, zodat zij elkaar – hoe ver ook verlengd – nooit kunnen ontmoeten.
Deze keer kiest Guy voor zwart en wit, waar hij in zijn vroegere werken uitbundig met kleuren werkte.

JOHAN SIX
Grafiek
Brugge, 6 oktober 1955
Graficus Johan Six maakt voor deze tentoonstelling merkwaardige collages met overwegend technieken van foliedruk en carbonoverdruk.
Een boeiend schouwspel met een ambachtelijk karakter, met soms aandacht tot dialoog of soms is het een louter experiment.


De drie kunstenaars waren in 2014 deelnemers op het Kunstenfestival te Damme.

zaterdag 9 januari 2016

Tentoonstelling "Nevermind The Galleries"

Ontwerp Luc Barbier.


NEVERMIND THE GALLERIES

De Nacht van de Musea en Galerijen.
Organisatie: Krakk. kunstcollectief

Literatuur, muziek en beeldende kunsten ontmoeten elkaar tijdens De Nacht van de Musea en Galerijen.

Krakk. kunstcollectief probeert een polemiek uit te lokken omtrent actuele vragen over auteurschap, presentatie, ruimte en andere kunstfilosofische vragen die het veranderende kunstenlandschap opwerpt.

Tijdens de nacht presenteert Krakk, beeldend kunstenaar Johan Six met één van zijn grootste installaties ooit, ' De Grondwet '.

DE GRONDWET – Johan Six
Het is 7 februari 1831 wanneer de leden van het Voorlopig Bewind het voorstel voor een Belgische Grondwet goedkeuren. Een door hen aangeduide commissie heeft een originele tekst samengesteld, op basis van Franse, Nederlandse en Engelse juridische voorbeelden. Ze produceren een werkstuk waar ze best fier mogen op zijn. Hun grondwet zal nog veel andere prille naties als voorbeeld dienen. De tekst is oorspronkelijk Frans. Op een officiële Nederlandstalige versie is het wachten tot 1967. Die eerste grondwet gaat, vanzelfsprekend, uit van een centralistische staat. Nu in 2010 is die grondig geëvolueerd. België is een federale staat maar de grondwet blijft voor ons land van groot belang.

Gek genoeg kent niemand nog maar een regel van dit belangrijk document. De Vlaamse Gemeenschap eist wel dat leerlingen de Vlaamse symbolen kennen maar de dragende, juridische basis, de federale grondwet, komt in geen enkel onderwijscurriculum voor. Misschien is dat wel tekenend voor ons land dat ondanks zijn surrealistische opzet en identiteit er toch in slaagt om zich van de ene episode in de andere te wroeten.

Deze dualiteit is ook het uitgangspunt van dit immense, grafische werk. Als niemand onze grondwet kent of leest, waarom hem dan niet vertalen in een nieuwe taal? Johan Six koos als typograaf voor een streng, grafisch codeschrift waarin corpsen en interlinie met elkaar zijn verweven. Misschien lukt het met deze beeldtaal wel om onze grondwet een gezicht te geven dat de toeschouwer aanspreekt? Want misschien heeft de grondwet geen lezer van doen maar wel een toeschouwer. De inwoners van ons land hebben trouwens al altijd meer affiniteit gehad met het visuele dan met het verbale.

Op een achtergrond van zwart, geel en rood slingert de grondwet zich over 156 tekeningen. Het kunstwerk wordt herhaald in een in eigen beheer uitgegeven kunstboek. Het is de versie van de grondwet van 14 februari 1994, getoond van de eerste wet tot de laatste afsluitende regel. Gedrukt met een digitale inktjet pers, met uv-inkten op hardschuimplaten, is dit het statement van de typograaf-kunstenaar. Elke pagina kan best op zichzelf staan, maar samen vormen ze een indrukwekkend geheel, in een grafisch ritme, waarin iedere letter en cijfer is vervangen door een nieuw symbool. De toeschouwer krijgt de code op een legendekaartje meegeleverd.

Doet hij/zij de moeite om dit werk te decoderen of is hij/zij best tevreden met dit visuele schouwspel, in volle aanvaarding van onze surrealistische, nationale non-identiteit?

OPENING
Zaterdag 13 februari 2016,
CC De Grote Post - Oostende - Atelier 1
Hendrik Serruyslaan 18a - 18.00u - 23.00u

maandag 2 november 2015

Krakk collectief experimenteert in singuliere panden te Brugge

Tentoonstelling Krakk collectief Transmissions 1 te Brugge 

Krakk Transmissions is een initiatief van de vzw Krakk om samen met gelijkgestemde kunstenaars een mobiel platform te creëren waar dialoog, experiment en presentatie centraal staan.

Het kunstcollectief Krakk (Jan Duytschaever, An Deceuninck, Joke Neyrinck en Hans Defer) heeft sinds 2013 reeds verschillende projecten gerealiseerd in o.a. Brugge, Gent en Roeselaere, nam in 2014 deel aan het kunstenfestival Damme en presenteerde in samenwerking met Beaufort 2015 en gastkunstenaars J&B  (Jadot & Barbier) en Karel Verhoeven de tentoonstelling 'Transgressions', een conceptuele tentoonstelling waarin feitelijke en abstracte grenzen in de kunst en daarbuiten in vraag gesteld werden. 

Uit de behoefte om naast grotere projecten in traditionele, gevestigde tentoonstellingsruimten een nieuw, nomadisch parcours uit te stippelen, waar gebruikt wordt gemaakt van non-spaces voor korte toonmomenten waar weinig voorbereiding aan te pas komt en met een aanzienlijke kans op mislukking, is het project 'Krakk Transmissions' voortgekomen. Voor deze projecten zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe kunstenaars en alternatieve ruimten om onze platformfunctie op verschillende locaties uit te breiden.

 De eerste editie: 'Krakk Transmissions # 1', in samenwerking met Ruth Devriendt, Johan Six en met de artistieke medewerking van Luc Barbier heeft plaats in 2 verschillende panden (Langestraat 102, 134   en eventueel meer ) te Brugge. Deze panden werden ons ter beschikking gesteld door Immo Era Vandille en Imma Woongoed Jan Weyts). Eventueel komt er nog een derde of een vierde pand bij.
Hans Defer schildert een gefragmenteerde wereld, balancerend op de grens tussen abstractie en figuratie, een wereld opgebouwd uit instabiele beelden op de rand van desintegratie. Het werk van Jan Duytschaever ontstaat in zone waar natuur en technologie elkaar ontmoeten, in het spanningsveld tussen het organische en het technische, lichaam en geest, intellect en intuïtie. De verkenning, het ontdekken, aftasten van grenzen (gepaard gaan met kunnen) van An Deceuninck 's eigen lichaam of van de levende wezens algemeen kenmerkt haar werk. De tekeningen van Joke Neyrinck zijn improvisaties van het moment en leiden een eigen leven in de omgeving. Ze worden een onderzoeksobject in de ruimte. Joke creëert haar eigen Utopia. Ze werkt met een volstrekt eigen beeldentaal, labyrintische constructies en een soepele en organische lijn die doorschemert in haar ganse werk. Op een kritische en geëmancipeerde wijze daagt Johan Six met zijn eigen (beeld)taal de toeschouwer uit om de heersende codes tussen teken, betekenis en betekenisdrager uit hun maatschappelijk ingebedde vanzelfsprekendheid te halen. Hij ontwricht als geen ander de wet-matigheid en de burgerlijke conventie. Ruth Devriendt: Met haar abstract expressionistische werken appelleert ze de existentiële schemerzone zelf. Het motief van de subjectvorming en de authenticiteit van het zijn, de ander en de natuur vormen als een haat/liefde koppel de fundamenten van haar door-leefd en lijden, haar oeuvre.

Praktisch:   Tentoonstelling vrijdag  4 december, zaterdag 5 december en zondag 6 december van 10
                    tot 18 u.
                   Opening tentoonstelling  vrijdag 4 december om 19.30
                   Waar; Langestraat 103-134  en misschien meer  te Brugge.